Stichting Ru van Rossem is in 2007 in het leven geroepen.

 

Na het overlijden van Ru van Rossem, 17 oktober 2007 werd zijn nalatenschap van zijn werk in een stichting geplaatst, dit was nadrukkelijk zijn wens: Ru wilde graag dat zijn werk ook na zijn overlijden gezien bleef.

In 2006 was het idee om verschillende aspecten van en voor kunstenaars te creëren ter nagedachtenis van Ru aan Rossem. Dit door middel van een leefwerkgemeenschap voor de ouder wordende kunstenaar, een plek om werk van overleden kunstenaars op te slaan en exposities te houden van deze kunstenaars, met jongere kunstenaars, evenals het opzetten van een kunstenaarssociëteit met als doel elke maand bij elkaar te komen en elkaar te ontmoeten.

Het werken, leven en samen kunst maken en genieten van elkaars werk was het streven om het leven, bij het ouder worden, zo goed als mogelijk voor de kunstenaar aan te bieden.

Kunstenaars in de brede zin des woords: musici, theatermakers, bouwers, beeldende kunstenaars, architecten, dansers, wetenschappers. Deze leefwerkgemeenschap draagt de naam Mariëngaarde.

Vanuit de stichting Ru van Rossem zijn de volgende statuten opgenomen:

Het bijeenbrengen van alle werken die door Ru van Rossem zijn vervaardigd, het bijeenhouden, beheren en in stand houden van de aldus verzamelde werken, het tentoonstellen van deze werken en het uitlenen van deze werken om deze tentoon te stellen.

De verhuur en verkoop van de dubbele werken teneinde een sluitende exploitatie van de stichting mogelijk te maken.

Het bijeenbrengen van de unica in een museum geplaatst, die door de kinderen en erfgenamen beheerd worden. Unica mogen niet verkocht worden.

Exposities die bestaan uit werken van Ru van Rossem in combinatie met andere kunstenaars, bijeengebracht in thema’s behoren ook tot de mogelijkheden. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: de verzamelde werken van Ru van Rossem, subsidies, donaties, retributies, schenkingen, erfstellingen, legaten, en baten die bijvoorbeeld uit de verkoop van de dubbele etsen verkregen worden, ten bate van de stichting om exposities te kunnen houden, PR mogelijk te maken, het werk in goede conditie te houden, logistieke aangelegenheden, enz. 

Over stichting Ru van Rossem